Thứ Ba, ngày 19/11/2019Số lượt truy cập: 167.112

Skip Navigation Links


VĂN BẢN PHÁP LUẬT CẬP NHẬT

SttSố văn bảnLoại văn bảnCơ quan ban hànhNội dung văn bảnNgày ký 
115/2019/NĐ-CPNghị địnhChính phủQuy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp01/02/2019Tải về
213/2019/NĐ-CPNghị địnhChính phủVề doanh nghiệp khoa học và công nghệ01/02/2019Tải về
302/2019/TT-BNVThông tưBộ Nội vụQuy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử24/01/2019Tải về
401/2019/TT-BNVThông tưBộ Nội vụQuy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức24/01/2019Tải về
569/QĐ-TTgQuyết địnhThủ tướng Chính phủPhê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-202515/01/2019Tải về
631/2018/TT-BGDĐTThông tưBộ Giáo dục và Đào tạoQuy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập24/12/2018Tải về
7161/2018/NĐ-CPQuyết địnhChính phủSửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập29/11/2018Tải về
828/2018/TT-BGDĐTThông tưBộ Giáo dục và Đào tạoBan hành Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài26/11/2018Tải về
934/2018/QH14LuậtQuốc hộiSửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục đại học19/11/2018Tải về
1027/2018/TT-BGDĐTThông tưBộ Giáo dục và Đào tạoSửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập25/10/2018Tải vềVĂN BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

SttSố văn bảnLĩnh vựcNội dung văn bảnNgày ký 
11436/QĐ-ĐHQGTổ chứcBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Quản trị Đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh23/11/2018Tải về
21264/QĐ-ĐHQGLĩnh vực khácBan hành Quy định thí điểm về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức được điều động, biệt phái, kiêm nghiệm chức vụ quản lý ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.17/10/2018Tải về
31179/QĐ-ĐHQGQuản trị thiết bịV/v quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.25/09/2018Tải về
41126/QĐ-ĐHQGTổ chứcBan hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh12/09/2018Tải về
51084/QĐ-ĐHQGTổ chứcBan hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.05/09/2018Tải về
6952/QĐ-ĐHQGTổ chứcBan hành Quy định tổ chức và hoạt động của Tổ Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ ĐHQG-HCM30/07/2018Tải về
7793/QĐ-ĐHQGKhảo thí và đánh giá chất lượng đào tạoBan hành Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.05/07/2018Tải về
8563/QĐ-ĐHQGTổ chứcSửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của hệ thống thư viện Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.31/05/2018Tải về
9503/QĐ-ĐHQGKhảo thí và đánh giá chất lượng đào tạoBan hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy.14/05/2018Tải về
10410/QĐ-ĐHQGKhảo thí và đánh giá chất lượng đào tạoSửa đổi, bổ sung Quyết định số 783/QĐ-ĐHQG ngày 21 tháng 7 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Giám đốc ĐHQG-HCM.24/04/2018Tải vềSÁCH MỚI CẬP NHẬT

Mã sáchThông tin sách
010111

Tên sách

LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Tác giả

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Tư pháp

Năm xuất bản

2016

Mục lục

010112

Tên sách

LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Tác giả

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Tư pháp

Năm xuất bản

2017

Mục lục

010113

Tên sách

LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Tác giả

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Tư pháp

Năm xuất bản

2017

Mục lục

010114

Tên sách

LUẬT TỐ CÁO

Tác giả

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Tư pháp

Năm xuất bản

2018

Mục lục

010115

Tên sách

LUẬT AN NINH MẠNG

Tác giả

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản

2018

Mục lục