Thứ Ba, ngày 20/11/2018Số lượt truy cập: 47.281

Skip Navigation Links


GIỚI THIỆU
Chào mừng bạn đến tham quan Tủ sách pháp luật điện tử của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh!
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học – công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Để đạt được những thành tựu đó, thầy và trò Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh không ngừng cố gắng, rèn luyện cả về đức lẫn tài. Nâng cao ý thức về pháp luật cũng như phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên luôn được Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh chú trọng.
Tủ sách pháp luật điện tử của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh là nơi lưu trữ các các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn luôn cập nhật, bổ sung kịp thời; sự ra đời của Tủ sách là một trong những hình thức phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM VĂN BẢN

Muốn tìm văn bản cần tra cứu, bạn nhấp vào phần “Tìm kiếm”, bạn có thể chọn nhập dữ liệu vào một mục bất kỳ hoặc nhập dữ liệu vào tất cả các mục có trong phần “Tìm kiếm”, sau đó nhấn vào nút "Tìm". Màn hình hiển thị kết quả tìm kiếm là kết quả thỏa mãn cùng lúc tất cả các điều kiện nhập vào.
Khi tìm những văn bản biết chính xác ngày ban hành, hãy điền cùng một ngày ban hành vào cả thuộc tính Từ ngày và thuộc tính Đến ngày.
Lưu ý: Form tìm kiếm này không bắt buộc phải điền thông tin vào tất cả các mục.