Thứ Hai, ngày 29/5/2023Số lượt truy cập: 342.196

Skip Navigation Links


LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc liên quan đến "Tủ sách pháp luật điện tử" của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Quý khách vui lòng liên hệ với Ban Thanh tra - Pháp chế Đại học Quốc gia TP. HCM:

Tel: 08.37242160 ext: 1395, 703
Email: ttpc@vnuhcm.edu.vn
Hoặc nhập thông tin để liên hệ trực tuyến
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Cơ quan công tác
Nội dung liên hệ