Thứ Ba, ngày 20/11/2018Số lượt truy cập: 47.282

Skip Navigation Links


Tên sách
Tác giả
Nhà xuất bản Năm xuất bản

Mã sáchThông tin sách
010001

Tên sách

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Tác giả

Quốc hội

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản

2014

Mục lục

010007

Tên sách

Văn bản pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động

Tác giả

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản

2013

Mục lục

010006

Tên sách

Bộ luật Lao động 2013 - Các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành

Tác giả

Bùi Thị Kim Ngân

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Lao động

Năm xuất bản

2013

Mục lục

010005

Tên sách

Bộ luật Lao động

Tác giả

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản

2014

Mục lục

010020

Tên sách

Luật Bình đẳng giới

Tác giả

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản

2011

Mục lục

010019

Tên sách

Luật Biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản

2012

Mục lục

010014

Tên sách

Quy định pháp luật - Lao động về tiền lương

Tác giả

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản

2013

Mục lục

010012

Tên sách

Quy định pháp luật về thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp

Tác giả

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản

2014

Mục lục

010011

Tên sách

Quy định pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tác giả

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản

2014

Mục lục

010010

Tên sách

Quy định pháp luật về hợp đồng lao động

Tác giả

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản

2014

Mục lục

12345678910...>>